Velkommen til Teie Båtforening

 

 

 

 

 

 

Som de fleste kanskje er kjent med, så har Nøtterøy kommune overlatt driften av de kommunale båthavnene til de stedlige båtforeningene. Den umiddelbare forskjellen er at søknad om ny båtplass stiles til den enkelte båtforening. TEIE BÅTFORENING HAR GÅTT TIL INNKJØP AV ET NYTT ADMINISTRASJONSSYSTEM FOR TEIE BÅTHAVN. SØKNAD OM BÅTPLASS, LEIEPLASS, JOLLEPLASS, BYTTE AV PLASS ELLER MELDING OM FRAMLEIE SKJER VIA DENNE NETTADRESSEN: http://www.havneweb.no/teiebat Det er kun denne nettsiden som skal brukes. Her finner du en veiledning

E-post: post@teiebat.no
Hjemmeside: https://www.havneweb.no/teiebat/
Postadresse: Teie Båtforening - Postboks 89 Teie - 3106 Nøtterøy
Organisasjonsnummer: 990 827 656

Oppdater dine data direkte i Havneweb

 

Sist oppdatert 18.08.2018 CFo